SF Asian Pastry : Dim Sum (Sheng Jian Bao)

By Paula Tan
Duration: 4 hours/session
For: 1 session
Price: S$145.00

Learn how to make dim sum the traditional way:

Sheng jian bao

Ku chai bao

Steamed Teochew Dumpling